bet9九州最新官网 > 历史广角 >
司马懿的儿子是谁

导读:司马懿,三国时期魏国大臣,政治家、军事家。其子司马昭称王后,追尊为晋王;其孙司马炎称帝后,追尊为高祖宣皇帝。司马懿一生中共有几个儿子呢?他们分别是谁?接下来一起来看下吧!

司马懿一生中共有9个儿子,他们分别是:

晋景帝司马师,司马懿长子为张春华所生,庙号世宗。

晋文帝司马昭,司马懿次子为张春华所生,庙号太祖。

平原王司马干,张春华所生

汝南文成王司马亮,司马懿第四子为伏夫人所生。

琅邪武王司马伷(227—283),司马懿第五子为伏夫人所生。

图片 1